qc_banner_agropark_999x250

Giới Thiệu Về AGROPARK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ KHU LIÊN HỢP CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (AGROPARK) : Với mục tiêu ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp và hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; Khu liên hợp Công nông nghiệp Agropark là dự án được ưu đãi đầu tư của Chính phủ Việt Nam và là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Khu Agropark có hơn 2.200 ha nằm cạnh Quốc lộ 1A và các trục giao thông chính đã và đang là điểm đến cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp....

Chi tiết..

 

Ngày 10/5/2013

 Hội nghị cổ đông thường niên 2013 công ty Agropark được tổ chức vào ngày 10/5/2013 đã thành công tốt đẹp.


Kết quả: Hội nghị đã thông qua báo cáo SXKD năm 2012; thông qua KHSXKD 2013; thông qua Điều lệ công ty (sửa đổi); Quy chế tài chính quản lý tài chính công ty; thông qua kế hoạch chuyển nhựng cổ phiếu quỹ cho cán bộ, nhân viên công ty. Hội nghị đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Ban kiểm soát công ty.