qc_banner_agropark_999x250

Giới Thiệu Về AGROPARK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ KHU LIÊN HỢP CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (AGROPARK) : Với mục tiêu ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp và hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; Khu liên hợp Công nông nghiệp Agropark là dự án được ưu đãi đầu tư của Chính phủ Việt Nam và là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Khu Agropark có hơn 2.200 ha nằm cạnh Quốc lộ 1A và các trục giao thông chính đã và đang là điểm đến cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp....

Chi tiết..

 

Nuôi Bò Thịt Công Nghệ Cao

Tại Phân Khu 3A đã có Công ty cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc (PROCOCO) và Công ty cổ phần Nông súc sản Đồng Nai (DOLICO) đang hoàn thiện thủ tục để ký kết hợp tác với công ty Agropark để xây dựng 2 trang trại chăn nuôi heo (chuồng kín) với diện tích mỗi trang trại là 20 ha.


Công ty Phú Thịnh Đạt hợp tác với Công ty Agropark ký kết hợp đồng nuôi bò thịt (nuôi nhốt) với diện tích 20 ha.


Tại Khu 3B: đã có công ty cổ phần DONAMILK (Bò sữa Long Thành) đang hoàn thiện thủ tục để ký kết hợp tác với Công ty Agropark về chăn nuôi bò sữa (nuôi nhốt) với diện tích 180 ha.


Khu 3D: đã có Công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn hợp tác với công ty Agropark chăn nuôi Heo giống cụ kỵ (20ha).

 

 

Công ty Agropark đang đầu tư hạ tầng (đường, điện, nước, khu xử lý chất thải…) và tiếp tục tìm kiếm kêu gọi các đối tác hợp tác đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi áp dụng kỹ thuật cao tại khu 3A, 3B, 3D.