qc_banner_agropark_999x250

Giới Thiệu Về AGROPARK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ KHU LIÊN HỢP CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (AGROPARK) : Với mục tiêu ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp và hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; Khu liên hợp Công nông nghiệp Agropark là dự án được ưu đãi đầu tư của Chính phủ Việt Nam và là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Khu Agropark có hơn 2.200 ha nằm cạnh Quốc lộ 1A và các trục giao thông chính đã và đang là điểm đến cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp....

Chi tiết..

 

 

Diện tích mặt bằng cho thuê chăn nuôi  (số DT đã hoàn thiện thủ tục pháp lý tính thời điểm 11/2012):


Phân Khu 3A: 188,54 ha

Phân Khu 3B: 170 ha

Phân Khu 3D: 20 ha


Công ty Agropark đang đầu tư hạ tầng (đường, điện, nước, khu xử lý chất thải…) và tiếp tục tìm kiếm kêu gọi các đối tác hợp tác đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi áp dụng kỹ thuật cao tại khu 3A, 3B, 3D.