qc_banner_agropark_999x250

Giới Thiệu Về AGROPARK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ KHU LIÊN HỢP CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI (AGROPARK) : Với mục tiêu ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp và hình thành chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm; Khu liên hợp Công nông nghiệp Agropark là dự án được ưu đãi đầu tư của Chính phủ Việt Nam và là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai. Khu Agropark có hơn 2.200 ha nằm cạnh Quốc lộ 1A và các trục giao thông chính đã và đang là điểm đến cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp....

Chi tiết..

 

Tin Tức

Nhiều ưu đãi khuyến khích đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp.
Ngày 10/5/2013
Ngày 10/5/2013: Hội Nghị cổ đông công ty Agropark thành công tốt đẹp
Ngày 04/02/2013: Khởi công tuyến đường nội bộ phân khu 3A – phân khu chăn nuôi tập trung
Khởi công công trình đầu tiên của hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án Khu công nông nghiệp Agropark
Ngày 02/02/2013: Khởi công xây dựng tuyến đường đầu tiên của dự án Agropark
Ngày 04/02/2013: Khởi công tuyến đường nội bộ phân khu 3A – phân khu chăn nuôi tập trung